Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSurat Pemberitahuan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Surat Pemberitahuan

 Choice Filter

  
  
  
  
SP JPA 01-2020.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20191/22/2020 11:17 AM
SP JPA 02-2020.pdf
  
Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan-Peraturan Kewangan Bagi Tahun 20201/22/2020 11:26 AM
SP JPA 02-2019.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sesi Akademik 2019-2020)2/2/2019 3:09 PM
SP JPA 03-2019.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Bagi Sesi Akademik 2019-20202/2/2019 3:10 PM
SP JPA 04-2019.pdf
  
Peperiksaan Peraturan-Peraturan AM 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan Bagi Tahun 20192/2/2019 3:15 PM
SP JPA 05-2019.pdf
  
Peperiksaan Undang-Undang AM Negara Brunei Darussalam Section C dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam Section B bagi Tahun20192/2/2019 3:17 PM
SP JPA 06-2019.pdf
  
Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan bagi Tahun 20192/2/2019 3:18 PM
SP JPA 07-2019.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 20182/13/2019 8:30 AM
SP JPA 08-2019.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perlembangaan Negara Brunei Darussalam Bagi Bulan November 20182/13/2019 8:31 AM
SP JPA 12-2019.pdf
  
Kuasa Menandatangani Bil: 12-20191/22/2020 11:10 AM
SP JPA 13-2019.pdf
  
Kuasa Menandatangani Bil: 13-20191/22/2020 11:11 AM
SP JPA 23-2019.pdf
  
Makluman JPA Bertukar Alamat1/22/2020 11:12 AM
SPJPA 01-2018.pdf
  
Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20187/26/2018 3:18 PM
SPJPA 02-2018.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Sebarang Laut Bagi Sesi Akademik 2018/20197/26/2018 3:50 PM
SPJPA 03-2018.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sesi Akademik 2018/20197/26/2018 3:51 PM
SPJPA 04-2018.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Disember 20177/26/2018 3:53 PM
SPJPA 05-2018.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam Section C & Perlembangaan Negara Brunei Darussalam Section B7/26/2018 3:54 PM
SPJPA 06-2018.pdf
  
Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) 20187/26/2018 3:55 PM
SPJPA 07-2018.pdf
  
Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20187/26/2018 3:56 PM
SPJPA 08-2018.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 20177/26/2018 3:57 PM
SPJPA 10-2018.pdf
  
Kuasa Menandatangani7/26/2018 3:57 PM
SPJPA 11-2018.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi7/26/2018 3:58 PM
SPJPA 12-2018.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Melayu Islam Beraja bagi Bulan Mei 20187/26/2018 3:59 PM
SPJPA 13-2018.pdf
  
Kuasa Menandatangani 8/8/2018 3:14 PM
SPJPA 15-2018.pdf
  
Penggunaan Borang Permohonan bagi Cuti Tidak Bergaji8/30/2018 9:37 AM
SP JPA BIL 17-2018.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/3/2018 9:08 AM
SP JPA BIL 20-2018.pdf
  
Kuasa Menandatangani11/14/2018 3:28 PM
SP JPA 21-2018.pdf
  
Kuasa Menandatangani2/2/2019 3:19 PM
SPJPA 02-2017.pdf
  
Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Tahun 20177/11/2017 4:29 PM
SPJPA 03-2017.pdf
  
Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sesi Akademik 2017 / 20187/12/2017 8:45 AM
1 - 30Next