Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSurat Pemberitahuan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Surat Pemberitahuan

 Choice Filter

  
  
  
  
SP JPA 07-2021.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20203/22/2021 9:25 AM
SP JPA 02-2021.pdf
  
Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) bagi Tahun 20213/22/2021 9:08 AM
SP JPA 03-2021.pdf
  
Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) Section C dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution of Brunei Darussalam) Section B bagi Tahun 20213/22/2021 9:20 AM
SP JPA 04-2021.pdf
  
Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Tahun 20213/22/2021 9:26 AM
SP JPA 05-2021.pdf
  
Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20213/22/2021 9:27 AM
SP JPA 06-2021.pdf
  
Keputusan Peperiksaan GO dan FR Bagi Bulan Disember 20203/22/2021 9:28 AM
SP JPA 10-2021.pdf
  
Permohonan Tambahan Atau Pengurangan Jawatan Dan Penstrukturan Semula Organisasi Kementerian dan Jabatan10/6/2021 1:17 PM
SP JPA 14-2021.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Go dan FR Bagi Bulan April 202110/6/2021 1:16 PM
SP JPA 11-2021.pdf
  
TATACARA PERMOHONAN PENUKARAN GELARAN JAWATAN7/8/2021 4:28 PM
SP JPA 15-2021.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/6/2021 1:24 PM
SP JPA 16-2021.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kesetiausahaan Jun 202110/6/2021 1:26 PM
SP JPA 18-2021.pdf
  
Pengemaskinian Tatacara Pengisian Borang Pengesahan Hutang-Piutang Bagi Bersara Awal dan Menamatkan Perkhidmatan (PS-3) dalam Perkhidmatan Awam 10/6/2021 1:29 PM
SP JPA 1-2021.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/8/2021 2:14 PM
SP JPA 8-2021.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/8/2021 2:15 PM
SP JPA 17-2021.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/8/2021 2:16 PM
SP JPA 22-2021.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/23/2021 11:41 AM
SP JPA 23-2021.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sesi Akademik 2022/202311/17/2021 11:58 AM
SP JPA 24-2021.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sesi Akademik 2022/202311/17/2021 11:59 AM
SP JPA 19-2021.pdf
  
Penyerapan Perkhidmatan 'Open Vote' dan Lantikan Perkhidmatan Bergaji Hari Ke Perkhidmatan Tetap11/22/2021 11:42 AM
SP JPA 01-2020.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20191/22/2020 11:17 AM
SP JPA 02-2020.pdf
  
Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan-Peraturan Kewangan Bagi Tahun 20201/22/2020 11:26 AM
SP JPA 03-2020.pdf
  
Peperiksaan Undang-Undang Am dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam3/16/2020 3:37 PM
SP JPA 09-2020.pdf
  
Pembatalan Peperiksaan Perkhidmatan Awam3/20/2021 11:38 AM
SPJPA 10-2020.pdf
  
Penutupan Kelab Perkhidmatan Awam, Kampong Mentiri3/16/2020 3:40 PM
SP JPA 04-2020.pdf
  
Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Tahun 20203/16/2020 3:56 PM
SP JPA 05-2020.pdf
  
Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20203/16/2020 4:00 PM
SP JPA 11-2020.pdf
  
Permohonan Cuti-Cuti Yang Memerlukan Kebenaran Keluar Negeri3/20/2021 11:27 AM
SP JPA 12-2020.pdf
  
Perlaksanaan 'Business Continuity Plan' (BCP) Jabatan Perkhidmatan Awam3/20/2021 11:27 AM
SP JPA 13-2020.pdf
  
Skim LDP Seberang Laut Bagi Sesi Akademik 2020/20213/20/2021 11:26 AM
SP JPA 14-2020.pdf
  
Skim LDP Dalam Negeri Bagi Sesi Akademik 2020/20213/20/2021 11:26 AM
1 - 30Next