Senarai Index Peperiksaan GO dan FR bagi Bulan Februari, Tahun 2015     Terkini! 

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 05/2015- Keputusan Peperiksaan GO dan FR Bagi Bulan Disember 2014

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 04/2015 – Tawaran Mengikut Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Dalam Bidang Kesetiausahaan 

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 03/2015 - Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sidang Akademik 2015/2016 

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 02/2015 – Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sidang Akademik 2015/2016 

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 01/2015 - Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 2014 

Surat Pemberitahuan Bil : 25/2014 – Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 2014

Surat Pemberitahuan Bil: 23/2014 – Jadual Peperiksaan GO dan FR Bagi Tahun 2015

Surat Pemberitahuan Bil : 21/2014 - Kuasa Menandatangani  

Senarai Index Bagi Peperiksaan BAS Bagi Bulan Disember 2014  

Senarai Nombor Index Peperiksaan GO & FR Bagi Bulan Disember, Tahun 2014  

Keputusan Peperiksaan GO dan FR Bagi Bulan Oktober 2014  

Senarai Nombor Index Peperiksaan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 2014  

Surat Pemberitahuan Bil : 20/2014 - Kuasa Menandatangani

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 17/2014

Panduan Dan Tatacara Mengambil Tindakan Tatatertib

Senarai Nombor Index Peperiksaan GO & FR bagi Bulan Oktober, Tahun 2014

Surat Pemberitahuan Bil: 14/2014 – Peraturan Mendiami Rumah Kerajaan Di Bawah Kawalan Kementerian / Jabatan Yang Berkenaan

Keputusan Peperiksaan GO & FR Bagi Bulan Ogos, Tahun 2014

Keputusan Peperiksaan Kesetiausahaan Bagi Bulan Mei, 2014

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 18/2014 – Kuasa Menandatangani  

Senarai Nombor index Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 2014  

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 16/2014 – Kuasa Menandatangani

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 13/2014 - Penguatkuasaan Penggunaan Rekod Perkhidmatan Gems (RPG)

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 12/2014 – Prosess Penempatan Pegawai Dan Kakitangan Lantikan Baru (Jawatan Bukan Gunasama)

Senarai Index Peperiksaan GO & FR bagi Bulan Ogos 2014  

Urusan-Urusan Persaraan & Menamatkan Perkhidmatan

Keputusan Peperiksaan GO & FR bagi Bulan Jun 2014

Senarai Index Calon Peperiksaan GO & FR bagi 04 dan 07 Jun 2014

Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) - 07 Disember 2013 & Peperiksaan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution Of Brunei Darussalam) - 11 Disember 2013

Peperiksaan Kesetiausahaan Ketiga (Setiausaha Sulit) : 18 Mei 2014 (Ahad)

Peperiksaan Kesetiausahaan Kedua (Kerani Sulit) : 17 Mei 2014 (Sabtu)

Peperiksaan Kesetiausahaan Pertama (Penolong Kerani Sulit) : 16 Mei 2014 (Jumaat)

Keputusan Peperiksaan GO & FR bagi bulan April 2014

Keputusan Peperiksaan GO & FR bagi bulan Februari 2014

Nombor Index Peperiksaan GO & FR bagi bulan April 2014

Borang Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Tahun 2014

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bilangan 06/2014

Keputusan Peperiksaan GO dan FR Bagi Bulan Disember 2013

Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan bagi November 2013

Nombor Index Peperiksaan GO & FR untuk 04 Februari dan 06 Februari 2014

Surat Pemberitahuaan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 4/2014 - Tawaran Mengikut Latihan Dalam Pekhidmatan DAlam Negeri Bagi Bidang Kesetiausahaan

Surat Pemberitahuaan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 3/2014 - Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sidang Akademik 2014/2015

Surat Pemberitahuaan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 2/2014 - Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sidang Akademik 2014/2015