Borang EDPSGO dan EDPMMO Jabatan Perkhidmatan Awam bagi Tahun 2015     Terkini! 

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 04/2015 – Tawaran Mengikut Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Dalam Bidang Kesetiausahaan 

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 03/2015 - Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sidang Akademik 2015/2016 

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 02/2015 – Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sidang Akademik 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Pemberitahuan Bil: 23/2014 – Jadual Peperiksaan GO dan FR Bagi Tahun 2015

Surat Pemberitahuan Bil : 21/2014 - Kuasa Menandatangani     

Surat Pemberitahuan Bil : 20/2014 - Kuasa Menandatangani

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 17/2014

Panduan Dan Tatacara Mengambil Tindakan Tatatertib

Surat Pemberitahuan Bil: 14/2014 – Peraturan Mendiami Rumah Kerajaan Di Bawah Kawalan Kementerian / Jabatan Yang Berkenaan

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 18/2014 – Kuasa Menandatangani     

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 16/2014 – Kuasa Menandatangani

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 13/2014 - Penguatkuasaan Penggunaan Rekod Perkhidmatan Gems (RPG)

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 12/2014 – Prosess Penempatan Pegawai Dan Kakitangan Lantikan Baru (Jawatan Bukan Gunasama) 

Urusan-Urusan Persaraan & Menamatkan Perkhidmatan

Borang Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Tahun 2014

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bilangan 06/2014

Surat Pemberitahuaan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 4/2014 - Tawaran Mengikut Latihan Dalam Pekhidmatan DAlam Negeri Bagi Bidang Kesetiausahaan

Surat Pemberitahuaan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 3/2014 - Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sidang Akademik 2014/2015

Surat Pemberitahuaan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 2/2014 - Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sidang Akademik 2014/2015