Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 12/2015 Penggunaan GEMS dan Urusan-Urusan Perkiraan Dan Pengesahan Cuti Tahunan “Online”     Terkini! 

Senarai Index Peperiksaan Kesetiausahaan bagi Penolong Kerani Sulit, Kerani Sulit dan Setiausaha Sulit Bagi Bulan Mei 2015

Senarai Index Peperiksaan GO dan FR Bagi Bulan April 2015 

Surat Pemberitahuan JPA Bilangan: 11/2015 – Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan  

Surat Pemberitahuan JPA Bilangan :10/2015 – Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah  

Surat Pemberitahuan JPA Bilangan : 09/2015 – Peperiksaan Undang-Undang dan Perlembagaan NB 

Keputusan Peperiksaan Go & FR bagi Bulan Februari 2015

Borang EDPSGO dan EDPMMO Jabatan Perkhidmatan Awam bagi Tahun 2015

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 04/2015 – Tawaran Mengikut Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Dalam Bidang Kesetiausahaan 

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 03/2015 - Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sidang Akademik 2015/2016 

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 02/2015 – Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sidang Akademik 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Pemberitahuan Bil: 23/2014 – Jadual Peperiksaan GO dan FR Bagi Tahun 2015

Surat Pemberitahuan Bil : 21/2014 - Kuasa Menandatangani     

Surat Pemberitahuan Bil : 20/2014 - Kuasa Menandatangani

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 17/2014

Panduan Dan Tatacara Mengambil Tindakan Tatatertib

Surat Pemberitahuan Bil: 14/2014 – Peraturan Mendiami Rumah Kerajaan Di Bawah Kawalan Kementerian / Jabatan Yang Berkenaan

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil : 18/2014 – Kuasa Menandatangani     

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 16/2014 – Kuasa Menandatangani

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 13/2014 - Penguatkuasaan Penggunaan Rekod Perkhidmatan Gems (RPG)

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 12/2014 – Prosess Penempatan Pegawai Dan Kakitangan Lantikan Baru (Jawatan Bukan Gunasama) 

Urusan-Urusan Persaraan & Menamatkan Perkhidmatan

Borang Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Tahun 2014

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bilangan 06/2014

Surat Pemberitahuaan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 4/2014 - Tawaran Mengikut Latihan Dalam Pekhidmatan DAlam Negeri Bagi Bidang Kesetiausahaan

Surat Pemberitahuaan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 3/2014 - Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sidang Akademik 2014/2015

Surat Pemberitahuaan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 2/2014 - Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sidang Akademik 2014/2015