25
Apr

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 12/2015 Penggunaan GEMS dan Urusan-Urusan Perkiraan Dan Pengesahan Cuti Tahunan “Online”     Terkini! 

18
Apr

Senarai Index Peperiksaan Kesetiausahaan bagi Penolong Kerani Sulit, Kerani Sulit dan Setiausaha Sulit Bagi Bulan Mei 2015

23
Mar

Senarai Index Peperiksaan GO dan FR Bagi Bulan April 2015 

23
Mar

Surat Pemberitahuan JPA Bilangan: 11/2015 – Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan  

23
Mar

Surat Pemberitahuan JPA Bilangan :10/2015 – Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah 
 
 

 
    25.04.2015