Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGEMS Updates

​      Panduan dan Rujukan   |   GEMS Updates   |   iGems Application Privacy Statement
Helpdesk Malay.pngHelpdesk English.png


Makluman Perkhidmatan Internet GEMSGEMS Internet Service Announcement

Yang Mulia Pengguna-Pengguna Yang Dihormati,

Sukacita dimaklumkan bahawa perkhidmatan GEMS melalui Internet telah kembali beroperasi dan sedia digunakan.

Pautan untuk akses ke GEMS adalah; www.gems.gov.bn

Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi GEMS Helpdesk di talian 2382407 / 2381841 (pada waktu bekerja) atau whatsapp di talian 8769407 atau e-mel gems.helpdesk@psd.gov.bn

Selamat Menggunakan Perkhidmatan Internet GEMS

Terima Kasih.

Dear Valued Users,

Please be informed that GEMS services via the Internet are now available.

Link to access GEMS; www.gems.gov.bn

For any enquiries or concerns, kindly contact GEMS Helpdesk at 2382407 / 2381841 (office hours) or whatsapp at 8769407 or email at gems.helpdesk@psd.gov.bn

Selamat Menggunakan Perkhidmatan Internet GEMS

Thank You.PROSES PEMBERIAN HAK CUTI
LEAVE ENTITLEMENT PROCESS

Yang Mulia Pengguna-Pengguna yang Dihormati,

Sukacita memaklumkan bahawa proses pemberian Hak Cuti Bulanan bagi bulan November 2020 telah pun selesai dilaksanakan.

Sehubungan dengan ini, pengguna bolehlah melihat jumlah Hak Cuti Tahunan yang terkini melalui GEMS.

Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Meja Bantu (Helpdesk) GEMS:
Telefon
: 238 2407 / 238 1841
Whatsapp
: 8769407

Emel
gems.helpdesk@psd.gov.bn
Terima Kasih.


Dear Valued Users,

Kindly be informed that the Monthly Leave Entitlement for November 2020 has been successfully completed.

In relations to that, users can now view the updated Annual Leave Balance in GEMS.

For further enquiries or concerns, kindly contact GEMS Helpdesk:
Telephone
: 238 2407 / 238 1841
Whatsapp
: 8769407

Email
: gems.helpdesk@psd.gov.bn
Thank You.


KEPADA SEMUA PENGGUNA GEMSTO ALL GEMS USERS

Panduan Log Keluar Dari GEMS Dengan Betul

Yang Mulia Pengguna-Pengguna yang dihormati,

Sukacita Bahagian GEMS ingin mengingatkan pengguna
mengenai Akta Rahsia Rasmi (Official Secrecy Act – 1) GEMS bagi memastikan bahawa semua maklumat yang diselenggarakan di bawah GEMS tidak terjejas dan sentiasa dirahsiakan.

Sehubungan itu, adalah diingatkan untuk memastikan log keluar dengan betul selepas menggunakan GEMS dengan menekan punat 'Sign Out' dan bukannya menekan terus punat X (Window Close Button).

Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi GEMS Helpdesk di talian 2382407  / 2381841 (pada waktu bekerja) atau whatsapp di talian 8769407 atau e-mel gems.helpdesk@psd.gov.bn

Terima Kasih.

Guidelines on Proper Sign Out Of GEMS

Dear Valued Users,

This is a gentle reminder on GEMS Official Secrecy Act (OSA -1) to ensure that every information maintained under GEMS are unaffected and always kept confidential.

In relations to that, users are reminded to conduct proper sign out of GEMS by pressing 'Sign Out' instead of pressing the X button (Window Close Button) directly.

For further enquiries or concerns, kindly contact GEMS Helpdesk at 2382407 / 2381841 (office hours) or whatsapp at 8769407 or email at gems.helpdesk@psd.gov.bn

Thank You.


SENARAI RANGKAIAN PENGURUSAN PERUBAHAN GEMS BAGI SETIAP KEMENTERIAN DAN JABATAN

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Bahagian GEMS sukacita ingin memaklumkan kepada semua Pengguna HR bahawa senarai Rangkaian Pengurusan Perubahan GEMS bagi setiap Kementerian dan Jabatan-Jabatan dibawahnya kini boleh dirujuk dan dimuat turun melalui laman sesawang JPA www.jpa.gov.bn > GEMS > Panduan dan Rujukan (http://www.jpa.gov.bn/SitePages/Panduan dan Rujukan.aspx).

Selamat Menggunakan..!!

“GEMS Memudahkan Pengurusan”


KEPADA SEMUA PENGGUNA GEMS
TO ALL GEMS USERS

PERMOHONAN CUTI SAKIT DISAHKAN SENDIRI (CSDS)

Yang Mulia Pengguna-Pengguna yang dihormati,

Sukacita Bahagian GEMS memaklumkan bahawa kemudahan Cuti Sakit Disahkan Sendiri (CSDS) telahpun disediakan di dalam GEMS untuk digunapakai mulai 01 September 2016.

Sehubungan dengan itu, tatacara penggunaan Permohonan CSDS boleh dimuat turun dari laman sesawang JPA iaitu www.psd.gov.bn > GEMS > Panduan & Rujukan > Manual Aplikasi GEMS > Hal-Ehwal Cuti > Permohonan Cuti Sakit Disahkan Sendiri.

Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi GEMS Helpdesk di talian 2382407  / 2381841 (pada waktu bekerja) atau whatsapp di talian 8769407 atau e-mel gems.helpdesk@psd.gov.bn

Terima Kasih.

SELF-CERTIFYING MEDICAL LEAVE (CSDS)

Dear Valued Users,

GEMS Division is pleased to announce that the Self- Certifying Medical Leave (CSDS) application is readily available in GEMS starting from 1st September 2016.

Manual for CSDS application can be downloaded from PSD's website at www.psd.gov.bn > GEMS > Panduan & Rujukan > Manual Aplikasi GEMS > Hal-Ehwal Cuti > Permohonan Cuti Sakit Disahkan Sendiri.

For further enquiries or concerns, kindly contact GEMS Helpdesk at 2382407 / 2381841 (office hours) or whatsapp at 8769407 or email at  gems.helpdesk@psd.gov.bn

Thank You.


APLIKASI MOBILE iGEMS

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat sukacita ingin memperkenalkan kemudahan iGEMS Mobile. Kemudahan ini adalah aplikasi terbaru GEMS yang mana rekabentuknya membolehkan permohonan cuti dan kebenaran keluar negeri dibuat melalui telefon bimbit samada menerusi platform i0S dan Android.


iGEMS Mobile pada masa ini adalah dalam tempoh percubaan, walaubagaimanapun ianya boleh digunakan sekarang! Untuk makluman, memandangkan aplikasi ini masih dalam tempoh percubaan adakalanya terdapat beberapa error messages tetapi ini tidak bermaksud adanya masalah berpunca dari aplikasi tetapi ianya bergantung kepada rangkaian connectivity di kawasan dimana pengguna menggunakan aplikasi telefon bimbit tersebut.


Tatacara untuk memuat turun aplikasi ini:

  1. Lakukan muat turun:

    • Bagi Pengguna Android melalui Play Store
    • Bagi Pengguna iPhone melalui Apple Store

  2. Buat pencarian “iGEMS Mobile”:
  3. Pilih dan aktifkan ‘iGEMS Mobile’ dan kemudian awda bolehlah menggunakan perkhidmatan GEMS.


Selamat Menggunakan..!!
     

“GEMS Memudahkan Pengurusan”MANUAL APLIKASI iGEMS

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat sukacita ingin memaklumkan kepada semua Pengguna, Pengguna HR dan Pegawai Memberikan Kebenaran bahawa manual-manual didalam Bahasa Melayu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi iGEMS seperti Penukaran Kata Laluan, Pengesahan Data, Penilaian Prestasi, Permohonan Cuti dan Keluar Negeri, Meluluskan Permohonan dan banyak lagi kini boleh dirujuk dan dimuatturun melalui laman sesawang JPA www.jpa.gov.bn >  GEMS > Panduan dan Rujukan.


Selamat Menggunakan..!!

“GEMS Memudahkan Pengurusan”POSTER-POSTER GEMS

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Bahagian GEMS sukacita ingin memaklumkan kepada semua Pengguna, Pengguna HR dan Pegawai Memberikan Kebenaran bahawa POSTER-POSTER GEMS seperti Permohonan Cuti dan Keluar Negeri, Penukaran Kata Laluan dan Rekod Perkhidmatan GEMS (RPG) yang telah dimuatkan ke dalam Pelita Brunei kini boleh dirujuk dan dimuatturun melalui laman sesawang JPA www.jpa.gov.bn > GEMS > Panduan dan Rujukan (http://www.jpa.gov.bn/SitePages/Panduan dan Rujukan.aspx).


Selamat Menggunakan…!!!

    “GEMS Memudahkan Pengurusan”